Povolanie otca, zjavovať Otca | Rodina | Scoop.it
Skrze to, ako žijem svoje otcovstvo, majú moje deti skúsenosť mojej dobroty, starostlivosti, ochrany, slov povzbudenia, radosti z nich, lásky... A skrze túto skúsenosť sa v nich buduje presvedčenie/viera, že ich otecko ich miluje.